کاور کت دسته دار یک از انواع کاور می باشد که برای سهولت در جابجایی طراحی شده است،
در این گونه کاورها، سر چوب لباسی درون کاور قرار میگیرد و فیکس می شود،
در دو طرف طولی این کاورها دسته هایی تعبیه شده که می توانید با در یک دست گرفتن هر دوی آنها،
به راحتی کاور و کت را حمل کنید.

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

کاور سادهکاور تاشو