کم تر کسی را خواهید دید که پس از خرید یک کت و شلوار ، کاور آن را دور بریزد!!
پس کاور ها برخلاف بسیاری از محصولات تبلیغاتی دیگر مانند اتیکت ها یا بروشورها،
مستلزم به داشتن جنس خوب و بادوام هستند.
کاور ها شناسنامه ی محصولات شما می باشند، هر قدر کاورهای کت و شلوار حرفه ای تر طراحی و تولید شوند،
مطمئناً اعتماد مشتری به خود محصول نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

کاور لباس