کاور ساده بهترین گزینه برای تولیدی های بزرگ می باشد که قصد فروش مستقیم محصولات را نداشته باشند،
این گونه کاورها معمولاً هیچ گونه لیبلی نمی خورند و ساده هستند،
چرا که در وحله ی بعد درون کاوری دیگر به دست مشتری خواهند رسید.

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

کاور کت دسته دار