یکی از انواع کاورهای کت و شلوار، کاور تاشو می باشد،
در این گونه کاورها با بهره گیری از یک جفت دکمه، امکان دوتا شدن کت وشلوار پس از کاور شدن مهیا می شود.
عموماً با این تا خوردن مشکلی برای اتوکشی البسه پیش نمی آید،
و صرفاً این تا کمک می کند که اگر قصد حمل کت و شلوار را دارید،
کاور بر روی زمین کشیده نشود.

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

کاور کت دسته دارکاور لباس