مارک مقوایی یکی دیگر از المانهای معرفی می باشد.
این گونه مارکها عموماً به صورت کارت آویز به محصولات الصاق می شوند،
میتوانند علاوه بر برند، سایز محصول را نیز داشته باشند.

پروژه های مرتبط
 • پکیج کامل
  پکیج کامل
  بروشور ساتن بروشور کاغذی کارت آویز کارهای چرمی کارهای لیزری مارک
 • پک کامل
  پک کامل
  بروشور ساتن بروشور کاغذی کارهای چرمی کارهای لیزری مارک
 • مارک
  مارک
  مارک
 • مارک
  مارک
  مارک

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

برای مشاوره کلیک کنید