0
توسط
در برند
ارسال شده در

زیبایی پوشاک با اتیکت لباس خشایار برند بیشتر خواهد بود!

خشایار برند نامی آشنا در حوزه تولید انواع اتیکت لباس! در قسمتی از لباس‌ها، ممکن است پارچه یا کاغذ کوچکی دیده شود. که بر روی لباس دوخته شده و در بردارندۀ نوشته‌هایی است که اغلب به ویژگی و مشخصات [...]