لازمه ی فروش هر کت و شلواری وجود یک کاور است،
کاورها هر چند به هیچ عنوان نقشی در کیفیت کت شلوار ندارند،
اما همواره بیانگر اعتبار و کیفیت برند خود می باشند.
اضافه کردن نام برند در کنار طراحی زیبا و استفاده از مواد اولیه مرغوب در تهیه کاور می تواند خریدار را،
هر بار که کت تن می کند، یاد برند شما بیندازد.

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

کاورها